Ο e-mel είναι ένας οργανισμός επαγγελματικών υπηρεσιών με ειδίκευση στην έρευνα.  Αποτελεί μέρος ενός διεθνούς δικτύου ερευνητικών  οργανισμών με μέλη σε πάνω από 40 χώρες, όπως Ε.Ε, ΗΠΑ, Αυστραλία, Νότιο Αφρική, Ινδία, ΗΑΕ, και Ιαπωνία.  Η εταιρία προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης σε εταιρείες που κάνουν εισαγωγές και εξαγωγές σε νέες αγορές, των ερευνών αγοράς, και την εξεύρεση πελατών και συνεργατών.

Η εταιρεία Janus, είναι μια Ιταλική ιδιωτική εταιρεία που αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις λογισμικού και εφαρμογών με κοινωνικό, πολιτισμικό, εκπαιδευτικό και εταιρικό χαρακτήρα.  Στις υπηρεσίες τις εταιρείας περιλαμβάνεται επίσης ο σχεδιασμός γραφικών, και η παραγωγή ψηφιακού υλικού  και υλικού πολυμέσων. Η εταιρεία έχει επιτυχώς υλοποιήσει τις εφαρμογές Amamusei και Amacitta που χρησιμοποιούνται ευρέως σε μεγάλο αριθμό Δήμων & Μουσείων στην Ιταλία.

Το Ινστιτούτο Έρευνας για την Ευρωπαϊκή Πολιτική (RIEP) είναι ένας ερευνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος προωθεί την ανάπτυξη της έρευνας για τις Ευρωπαϊκές πολιτικές, υποστηρίζει πολύπλευρα την επιστημονική κοινότητα, αναπτύσσει διασυνδέσεις, και προωθεί τα ιδανικά της δημοκρατίας, και της Ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης. 

Η IFA Akademie, αποτελεί μέρους του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, και βρίσκεται στην Στουτγκάρδη της Γερμανίας.  Χρηματοδοτείται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων και παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα για την εκμάθηση Γερμανικών ως ξένη γλώσσα, σεμινάρια στις πολιτισμικές σχέσεις, επαγγελοματική κατάρτιση και δραστηριότητες ένταξης.  Η ακαδημία παρέχει επίσης δραστηριότητες mentoring για μετανάστες και πρόσφυγες και συνεργάζεται στενά με τοπικούς φορείς στους τομείς κοινωνικής ενδυνάμωσης, ενεργής συμμετοχής και συμμετοχής στα κοινά για μετανάστες.

Το Κέντρο SYNTHESIS είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός υλοποίησης έργων
κοινωνικού αντικτύπου, ιδιαίτερα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της
απασχόλησης, της ενσωμάτωσης των μεταναστών και της κοινωνικής ένταξης. Το
Κέντρο SYNTHESIS, ο ηγετικός οργανισμός της Κύπρου στην κοινωνική
επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία, είναι παράλληλα και αναγνωρισμένος πάροχος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΚΕΚ, με στόχευση στην δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων γισα την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.