Δίκτυο

To mentorNET θα υλοποιηθεί σε μια διεθνική βάση, έτσι ώστε να αποδώσει αποτελέσματα που θα μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του έργου και την επίτευξη των στόχων του.

Οι οργανισμοί που ασχολούνται με μετανάστες και οι εθελοντές τους που δραστηριοποιούνται στις τοπικές κοινωνίες, προσφέρουν σημαντικό έργο.  Ωστόσο, επειδή η μετανάστευση είναι ένα διακρατικό θέμα, είναι θετική η διασύνδεση των οργανισμών και των εθελοντών, ώστε να γίνει ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, στις χώρες της Ευρώπης, με σκοπό την δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου εθελοντών και μεταναστών.

Η Στρατηγική του MentorNET και ο σχετικός χάρτης αποτελούν μια ολοκληρωμένη λύση για το πώς να δημιουργηθεί ένα αυτόνομο δίκτυο Μεντόρων που θα συνδράμουν στην ενσωμάτωση μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες που τους υποδέχονται. Η Στρατηγική περιγράφη την διαδικασία ίδρυσης ενός δικτύου εθελοντών, τους ρόλους που αυτοί θα αναλάβουνη εντός του δικτύου, και το πώς το MentorNET MOOC Και η εφαρμογή MentorNET Cafe μπορούν να αλληλεπιδράσουν για να δημιουργήσουν μια ολιστική προσέγγιση για την εκπαίδευση και προετοιμασία μεντόρων.  

Στρατηγική του MentorNET