Μάθηση

Στα πλαίσια του έργου Mentornet έχει δημιουργηθεί ένα δωρεάν μαζικό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) για να υποστηρίξει υφιστάμενους και μελλοντικούς μέντορες μεταναστών και να αντιμετωπίσει τόσο γενικές ανάγκες όσο και να καλύψει εξειδικευμένα θέματα για την στήριξη μεταναστων, καθώς και μια εφαρμογή για κινητές συσκευές (MentorNET cafe)  που συμβάλλει στην επικοινωνία και δικτύωση εθελοντών και μεντόρων, την οποία οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν επίσης δωρεάν.

MOOC
MentorNET cafe

Έρευνα & Ανάλυση
Έρευνα των εταίρων για τις βέλτιστες πρακτικές