Nauka

Partnerzy projektu mentorNET stworzyli kurs mentorNET MOOC i aplikację mentorNET Café jako dostępne bezpłatnie produkty projektu.

mentorNET MOOC to kurs online, którego celem jest nauczanie o mentoringu oraz pomoc wolontariuszom w realizowaniu mentoringu na rzecz migrantów, którzy chcą osiedlić się i zintegrować w miejscu pracy i społeczeństwie swojego nowego kraju.
mentorNET MOOC

MentorNET Café App ma być praktycznym źródłem wsparcia przy tworzeniu trwałej sieci, w ramach której mentorzy mogą otrzymywać zachętę, poradę i wsparcie.
mentorNET Café App

 

Analiza badania
Dobra praktyka: ankieta przeprowadzona przez partnerów