Analiza badania

W marcu 2020 r. prowadziliśmy badanie, które miało pomóc w identyfikacji tematów i umiejętności, które potrzebowalibyśmy zawrzeć w MOCC, narzędziu rozwijanym przez nas w ramach projektu mentorNET. 

Liczba osób, która wzięła udział w badaniu jest relatywnie mała, lecz większość była faktycznymi mentorami z różną przeszłością. Respondenci pochodzili z Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec i Chin. Szerszy zasięg geograficzny niż się spodziewaliśmy.

Poprosiliśmy respondentów o zdefiniowanie pojęcia "mentoring". Chociaż odpowiedzi były różne, było wśród nich kilka wspólnych elementów. Należały do nich użycie takich terminów, jak:

- zaufanie

- doradca

- osoba towarzysząca/towarzysz

- poradnictwo

- rozwój i wzmacnianie umiejętności

- dzielenie się wiedzą.
 

Odpowiedzi streszczają się w określenie mentora jako osoby, będącej "godnym zaufania doradcą lub towarzyszem, który oferuje doradzanie i wsparcie poprzez dzielenie się wiedzą, by pomóc swoim podopiecznym rozwinąć i wzmocnić potrzebne umiejętności i wiedzę, która umożliwi im postęp w ich życiu".

Jednym z kluczowych tematów, który ujawnił się podczas badania było zaufanie, a konkretnie rzecz ujmując, potrzeba budowania zaufania pomiędzy mentorem a jego podopiecznymi. Mentor nie może zażądać zaufania, musi na nie zasłużyć. Działa to także w drugim kierunku. Dla przykładu mentor musi mieć pewność i zaufanie, że jego podopieczni realizują uzgodnione działania.

Według respondentów kluczowymi umiejętnościami, którymi powinien wykazywać się mentor powinny być: umiejętność słuchania, wiedza o potrzebach podopiecznych, kompetencje międzykulturowej komunikacji, jak również zrozumienie celu mentoringu. Te różne umiejętności nieznaczenie zależą od tego, czy mentoring dotyczył tradycyjnych form komunikacji "face to face" czy też mowa była o mentoringu zdalnym.

Wyniki i analiza badania została przekazana dwóm doświadczonym w mentoringu migrantów osobom. Oto parę cytatów z ich wypowiedzi:

"Myślę, że badanie podsumowuje dobrze również mój punkt widzenia. Tylko dwie rzeczy chciałbym dodać. Myślę, że kontynuacja jest bardzo ważna w relacji podopieczny - mentor, po to by zaobserwować pozytywne rezultaty, co może być wyzwaniem z wielu różnych powodów. Inną umiejętnością, która jest ważna w mojej opinii, jest zdolność do wzmacniania wśród podopiecznych pewności siebie . Myślę, że emocjonalny aspekt wiary w siebie jest naprawdę ważny dla osiągnięcia sukcesu. Oczywiście, obustronne poświęcenie jest również wymagane. Nadzieja, która pomaga!"

"Zobaczyłem tu interesujące rezultaty. Naprawdę wierzę, że międzykulturowe zrozumienie i wspólny język są swoistymi kluczami, kiedy dochodzi do spotkania, ale mówię to jako specjalista studiów międzykulturowych i językowych".

Wyniki badania ankietowego będą dostępne w formie raportu.