Sieci

Organizacje działające na rzecz migrantów oraz ich wolontariusze w codziennej pracy działają na rzecz lokalnych społeczności, jednak aspekt integracji imigrantów jest zagadnieniem o wiele szerszym, wykraczającym poza granice jednego kraju.

Dlatego też możliwość wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk na płaszczyźnie międzynarodowej oferuje nieocenione korzyści dla tychże organizacji oraz ich wolontariuszy.

Strategia mentorNET i mapa drogowa to szczegółowy przewodnik po tym, jak ustanowić samowystarczalną sieć mentorów, aby pomóc w integracji migrantów w ich nowych miejscach zamieszkania.

Strategia opisuje proces tworzenia sieci wolontariuszy; role, które należy ustanowić w sieci oraz to, w jaki sposób kurs mentorNET MOOC oraz mentorNET App Café współgrają ze strategią, aby stworzyć holistyczne podejście do szkolenia mentorów, tworzenia sieci i zapewniania wsparcia mentorom.

Strategia mentorNET
mentorNET Strategy