e-mel jest organizacją świadczącą usługi biznesowe, która specjalizuje się w badaniach.
 Jest częścią światowej sieci organizacji badawczych, funkcjonujących w ponad 40 krajach, w tym w państwach członkowych UE, Stanach Zjednocznych, Australii, RPA, Indiach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Japonii. Firma oferuje szeroki zakres usług, w tym pomoc w eksporcie dóbr i usług na nowe rynki, jak również badania rynkowe oraz wyszukiwanie potencjalnych klientów i dostawców. Organizacja jest zaangażowana także w duże projekty badawcze, szczególnie w tematach wysoce sprofilowanych biznesowo. Posiada doświadczenie w realziacji projektów badawczych finansowanych przez UE. Były to projekty o różnej tematyce, w tym dotyczące mentoringu i migracji.

Janus s.r.l. jest włoską firmą, która tworzy i rozwija innowacyjne oprogramowanie dla podmiotów prywatnych i publicznych z zaresu kultury i edukacji, jak również biznesu. JANUS zapewnia kompatybilność swoich produktów z każdym rodzajem sieci (Internetem oraz sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi). Firma dostarcza także usługi w zaresie graficznego projektowania i produkcji multimedialnej. Wszystkie usługi świadczone przez JANUS mają wsparcie techniczne i szkoleniowe. JANUS ma na koncie wiele sukcesów, a w tym "AmaMusei" i "Amacitta", bedące zintegrowanymi platformami i aplikacjami na bazie tzw. BAC - Beacon Access Control. Oba produkty są szeroko używane przez liczne muzea i władze lokalne we Włoszech.

Stowarzyszenie Naukowe "Instytut Badań nad Polityką Europejską" jest naukową organizacją typu non-profit. Jej celem jest promowanie rozwoju badań nad polityką europejską, wzmacnianie międzynarodowej wspólnoty naukowej, promowanie idei demokratycznego państwa prawa, społeczeństwa obywatelskiego i europejskiej integracji. Zostało utworzone w Gdańsku w 2015 roku i od tego czasu jest zaangażowane w realizacje wielu krajowych i międzynarodowych zadań i projektów we współpracy z licznymi partnerami z Polski i Europy. IBnPE jest wydawcą książek naukowych, współwydawcą czasopisma naukowego European Journal of Transformation Studies, które jest obecnie indeksowane w światowych bazach danych, w tym w bazie Web of Science, co jest dowodem wysokiej jakości naszej naukowej aktywności. IBnPE jest również organizatorem konferencji i seminarów naukowych oraz lokalnych debat.

Ifa Akademie jest częścią ifa - Instytutu Stosunków Zagranicznych zlokalizowaną w Stuttgarcie w Niemczech. Została założona przez niemiecki Federalny Departament Spraw Zagranicznych. ifa Akademie jest centrum szkoleń i edukacji ify. Oferuje kursy niemieckiego dla obcokrajowców, organizuje seminaria i szkolenia z obszaru kontaktów międzykulturowych, jak również szkolenia zawodowe, w tym także z zakresu integracji oraz społecznej i zawodowej inkluzji. Jako akademia koncentrująca się na międzynarodowych słuchaczach i imigranckich studentach oraz nowoprzybyłych wykwalifikowanych uchodźcach, ifa Akademie działa w multikulturowym środowisku i świadczy usługi na róznych polach. Ma też osiągnięcia w aktywności mentoringowej skierowanej do migrantów i uchodźców; współpracuje z partnerami lokalnymi w wymiarze inicjatyw społecznych, aktywności obywatelskiej, w tym odnoszącej się do uczestnictwa migrantów.

SYNTHESIS - Centrum Badań i Edukacji jest pionierską organizacją, która inicjuje i realizuje projekty mające na celu pozytywne zmiany społeczne w obszarze przedsiębiorczości, zatrudnienia, aktywności obywatelskiej, integracji migrantów oraz społecznej inkluzji. SYNTHESIS jest również liderem na polu przedsiębiorczości i innowacji społecznych na Cyprze. Jako firma szkoleniowa koncentruje się na rozwoju programów edukacyjnych, mających na celu wzmacnianie umiejętności osób, które są zagrożone ryzykiem wykluczenia, m.in. migrantów czy inwalidów. Ponadto SYNTHESIS prowadzi badania nad polityką rozwojową, będąc też konsultantem Komisji Europejskiej, rządu, pozarządowych organizacji i biznesu. Partnerami SYNTHESIS są uczelnie, organizacje non-profit, stowarzyszenia działające na rzecz migrantów oraz europejskie sieci.