The mentorNET MOOC

MentorNET MOOC

mentorNET MOOC Zostań dobrym mentorem migrantów jest teraz dostępny w języku angielskim, włoskim, polskim, niemieckim i greckim. 

Ramy kompetencyjne mentorNet

W oparciu o badania dobrych praktyk oraz wywiady z doświadczonymi mentorami opracowaliśmy ramy kompetencji, opisjące, jakimi kluczowymi kompetencjami powinni charakteryzować się mentorzy

Słowo o atrybutach mentorów mentorNetu

Słowo o atrybutach mentorów mentorNetu
Przeprowadzono rozmowy z doświadczonymi mentorami z całej Europy i poproszono ich o opisanie cech, jakimi powinien charakteryzować się mentor w pracy z podopiecznymi

Strategia sieci mentorNET

mentorNET Strategy

Strategia mentorNET to przewodnik ukazujący jak stworzyć samowystarczalną sieć mentorów realizujących mentoring na rzecz migrantów. Strategia opisuje, w jaki sposób różne elementy projektu mentorNET współdziałają ze sobą i umożliwiają ustanowienie oraz rozwój samowystarczalnych sieci.

Aplikacja mentorNET Café

mentorNET Cafè

 

Aplikacja mentorNET Café: Aplikacja mentorNET Café ma na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy członkami sieci mentorów. Aplikacja, którą można pobrać na telefon komórkowy (iOS i Android), zapewnia prosty sposób utrzymywania lub nawiązywania kontaktu z innymi mentorami.

Raport mentorNET


Raport mentorNET dotyczący dobrych praktyk w zakresie organizowania i mentoringu oraz tworzenia samowystarczalnych sieci.

Full report (EN)
Summary report (EN)