mentorNET MOOC

Pierwsza wersja mentorNET MOOC zostanie uruchomiona w tym miesiącu (marzec) i zostanie rozesłana do ekspertów i wybranych mentorów celem jej przetestowania.

Ramy kompetencyjne mentorNet

W oparciu o badania dobrych praktyk oraz wywiady z doświadczonymi mentorami opracowaliśmy ramy kompetencji, opisjące, jakimi kluczowymi kompetencjami powinni charakteryzować się mentorzy

Słowo o atrybutach mentorów mentorNetu

Słowo o atrybutach mentorów mentorNetu
Przeprowadzono rozmowy z doświadczonymi mentorami z całej Europy i poproszono ich o opisanie cech, jakimi powinien charakteryzować się mentor w pracy z podopiecznymi

Rezultaty projektu MentorNET

Rezultaty projektu MentorNET
Pomimo trudności związanych z ograniczeniami związanymi z lockdownem, mentorNET regularnie realizuje działania, mające na celu realizację projektu.