mentorNET MOOC

mentorNET MOOC

Pierwsza wersja mentorNET MOOC zostanie uruchomiona w tym miesiącu (marzec) i zostanie rozesłana do ekspertów i wybranych mentorów celem jej przetestowania.

Pierwsza wersja jest tylko w języku angielskim, ale po zebraniu opinii ekspertów oraz zaktualizowaniu będzie dostępna w języku angielskim, niemieckim, greckim, włoskim i polskim.

MOOC będzie dostępne za pośrednictwem strony internetowej mentorNET.