Ramy kompetencyjne mentorNet

Ramy kompetencyjne mentorNet

W oparciu o badania dobrych praktyk oraz wywiady z doświadczonymi mentorami opracowaliśmy ramy kompetencji, opisjące, jakimi kluczowymi kompetencjami powinni charakteryzować się mentorzy