ΜentorNET Πλαίσιο Δεξιοτήτων

ΜentorNET Πλαίσιο Δεξιοτήτων

Με βάση την έρευνα μας για τις βέλτιστες πρακτικές και τις συνεντεύξεις μας με έμπειρους μέντορες, αναπτύξαμε ένα πλάισιο δεξιοτήτων με όλες τις δεξιότητες που οι μέντορες είναι απαραίτητο να έχουν.