4. spotkanie projektowe

Meeting 1

 

IV spotkanie projektowe odbyło się wirtualnie w dniach 6-9 lipca 2021 roku.

Omówiono na nim postępy w realizacji projektu oraz przedstawiono i dokonano przeglądu trzech głównych produktów projektu. Są to:
1. Kurs mentorNET MOOC 
2. Strategia mentorNET
3. Aplikacja MentorNET Cafe

Głównym celem spotkania było również ustalenie uzgodnionego sposobu organizacji wydarzeń upowszechniających oraz potwierdzenie ustaleń dotyczących konferencji podsumowującej, która odbędzie się w Berlinie, w dniu 15 września 2021 r.

Oczywiście istnieją poważne wyzwania związane z organizacją wydarzeń upowszechniających, które wynikają z sytuacji pandemicznej. Wciąż istnieje duża niepewność co do tego, czy wspomniane wyżej spotkania będą mogły odbyć się „twarzą w twarz”, czy też będą musiały mieć one charakter wirtualny. Mamy nadzieję, że przynajmniej cześć wydarzeń uda się nam zorganizować „twarzą w twarz”.