Co eksperci ds. mentoringu powiedzieli o wynikach projektu mentorNET

All evaluated outputs

Jako kluczowy, decydujący krok we wprowadzaniu w życie inicjatywy mentorNET, zespół projektowy przeprowadził konsultacje z ekspertami ds. mentoringu pochodzącymi z Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski, Niemiec i Cypru, zapytując ich o ocenę wyników projektu mentorNET.

Wśród ekspertów tych znaleźli się:

  • Dr Ian Gadd, wykładowca nauk humanistycznych na Uniwersytecie Bath Spa
  • Dr Judie Gannon, Zastępca Dyrektora Programów Doktoranckich, Koordynator Tematyczny - Doktorat z Coachingu i Mentoringu, Starszy Wykładowca - Coaching i Mentoring / Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Oxford Brookes University
  • dr Andrea Cerasuolo, członek zespołu z Uniwersytetu Neapolitańskiego Federico II, który uczestniczył w realizacji europejskiego projeku MAV „Multidimensional training of adult volunteers to foster migrants' integration”.
  • prof. dr Karl-Heinz Meier-Braun, ekspert ds. migracji, wykładowca Uniwersytetu w Tybindze
  • Barbara Ludwig, ekspertka ds. mentoringu migrantów, INTEGRA e.V. Stuttgart; - Muesser Keles, trener mentoringu międzykulturowego ze Stuttgartu

 

Cytaty ekspertów od mentoringu.

Dotyczące projektu mentorNET: „Wartością dodaną tego projektu jest to, że jego wyniki mogą znacząco przyczynić się do budowy samowystarczalnych sieci wolontariuszy nawet po jego zakończeniu”.
Kurs MOOC to: "...świetna praca..." "...ładny, dobrze zaprojektowany; zawierający przejrzystą strukturę kurs; dobrze napisane wskazówki. Podobały mi się filmy!"; „… wszechstronne i elastyczne narzędzie, które wychodzi naprzeciw potrzebom wolontariuszy, którzy podchodzą do tematu mentoringu, oraz tych, którzy chcą przyczynić się do budowy bardziej spójnego i dynamicznego społeczeństwa”.
Strategia: „… robi znacznie więcej niż tylko wskazuje drogę: prowadzi w jasny i przystępny sposób przez wszystkie etapy tworzenia sieci mentoringu dla migrantów…, wyznacza bezpieczną i dającą się powtórzyć drogę”.
Aplikacja to: „… innowacyjne narzędzie, które… łączy trzy aspekty współczesnego społeczeństwa: rosnące zainteresowanie wolontariatem, pomoc w odniesieniu do osób uczestniczących w przepływach migracyjnych, a także rosnące znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), które są niezbędne w procesie sieciowania, komunikowania się i przekazywania ważnych i cennych informacji w czasie rzeczywistym”.