Upowszechnianie

Dissemination plan

Partnerzy projektu mentorNET podzielili się jego wynikami i produktami z grupami osób zaangażowanych w mentoring migrantów, migrantami oraz osobami organizującymi mentoring dla migrantów, pochodzącymi ze wszystkich krajów partnerskich projektu. Wymienione wyżej osoby miały możliwość przyjrzenia się produktom projektu, oceny ich potencjalnej użyteczności oraz wpływu, a także przekazania informacji zwrotnej na ich temat partnerom projektu.

Wszystkie wydarzenia upowszechniające odbyły się we wrześniu 2021 r. Wyniki projektu zostały dobrze przyjęte, a partnerzy projektu otrzymali bardzo pozytywne opinie.