Διάδοση

Dissemination plan

Οι εταίροι του έργου συζήτησαν και μοιράστηκαν τα αποτελέσματα του έργου με κοινό που ενδιαφέρεται να υποστηρίξει μετανάστες μέσω του Mentoring,, με μετανάστες και αιτητές ασύλου, καθώς και οργανισμούς που είναι ενεργοί σε αυτό το πεδίο. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να δούν τα παραδοτέα του έργου και να σχεφθούν πιθανές χρήσεις και χρησιμότητα, και να εκφράσουν τις απόψεις, τις απορίες και τα σχόλια τους.  

Οι δράσεις διάδοσης πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του 2021 και στέφθηκαν με επιτυχία και πολύ θετικά και ενθαρρυντικά σχόλια.