Strategia sieci mentorNET

Strategy

 

Strategia mentorNET to przewodnik ukazujący jak stworzyć samowystarczalną sieć mentorów realizujących mentoring na rzecz migrantów.
Strategia opisuje, w jaki sposób różne elementy projektu mentorNET współdziałają ze sobą i umożliwiają ustanowienie oraz rozwój samowystarczalnych sieci. 
Strategia stanowi „mapę drogową” pokazującą jakie działania należy podjąć począwszy od ukończenia kursu MOOC, aż do ustanowienia sieci wolontariuszy i przypisywania w niej ról.

Załączniki

Strategia mentorNET