Rezultaty projektu MentorNET

Rezultaty projektu MentorNET

Zbliża się zakończenie prac nad kursem mentorskim MOOC oraz Strategią Sieciowania, 15 marca 2021 r.:
Pomimo trudności związanych z restrykcjami w poruszaniu się obowiązującymi w krajach partnerskich, w projekcie kontynuowano badania przeprowadzane z doświadczonymi mentorami, rozwijając kurs mentorski MOOC. Badania w ramach projektu doprowadziły do opracowania Ram Kompetencji Mentorskich oraz „Chmury słów” określających atrybuty mentora.
Treść kursu MOOC została już przygotowana, a następnym etapem będzie zamieszczenie jej w środowisku e-learningowym Moodle. Gdy kurs MOOC zostanie ukończony, organizacje mentorskie i eksperci zostaną poproszeni o komentarze i informacje zwrotne.
Szereg ogólnokrajowych wydarzeń upowszechniających zaplanowano na późne lato 2021 r., a konferencja końcowa ma się odbyć w Berlinie we wrześniu 2021 r. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią Covid-19 w chwili obecnej nie wiadomo, czy wydarzenia te będą mogły odbywać się „twarzą w twarz”, czy też będą miały charakter spotkań wirtualnych. Szczegóły zostaną opublikowane w późniejszym terminie.
Badania mentorNET dotyczące mentoringu oraz dobrych praktyk w zakresie sieciowania zostały również wykorzystane do opracowania Strategii Sieciowania, które jest już na ukończeniu. Wykorzystując temat mentorNET Café, opracowywana jest również aplikacja wspierająca wirtualną sieć mentorską.

 

 

 

 

Badania mentorNET dotyczące mentoringu oraz dobrych praktyk w zakresie sieciowania zostały również wykorzystane do opracowania Strategii Sieciowania, które jest już na ukończeniu. Wykorzystując temat mentorNET Café, opracowywana jest również aplikacja wspierająca wirtualną sieć mentorską.