Zainstaluj aplikację mentorNET Café

Aplikacja mentorNET Café jest przeznaczona dla osób, które uczestniczyły w naszym internetowym kursie MOOC lub są już doświadczonymi mentorami. on mobile devices 

mentorNET Café zapewnia wsparcie dla:

  • sieciowania mentorów;
  • łączenia się z innymi mentorami, celem dzielenia się swoimi doświadczeniami i korzystania z doświadczeń innych mentorów z różnych środowisk;
  • uzyskania dostępu do zasobów i udostępniania ich innym mentorom oraz poznania naszej społeczności mentorskiej.

 

Requirements
Android version 9.0 and following
iOS version 12.0 and following

 

Ściągnij

Download on App Store    Google Play