Κατεβάστε την εφαρμογή MentorNet Café.

H εφαρμογή MentorNet Café έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από τους συμμετέχοντες στο Online εκπαιδευτικό πρόγραμμα (MOOC) ή από άλλους χρήστες που είναι ήδη έμπειροι μέντορες.  μέσω των κινητών τους συσκευών.

Η εφαρμογή μπορεί να συνδράμει στη δημιουργία και την διασύνδεση νέων μεντόρων, στην επικοινωνία και την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεντόρων που προέρχονται απο διαφορετικά περιβάλλοντα, και στην πρόσβαση σε περαιτέρω πηγές.

Απαιτείται: 
Android version 9.0 και άνω
iOS version 12.0 και άνω 

 

Κατέβασμα Εφαμοργής 

Download on App Store    Google Play