Τα αποτελέσματα του MentorNet

Τα αποτελέσματα του MentorNet

Το Mentoring MOOC και το έγγραφο στρατηγικής πλησιάζουν στην ολοκλήρωση τους, 15 Μαρτίου 2021: Παρά τις δυσκολίες και τους περιορισμούς λόγω πανδημίας, το έργο συνεχίζει την περαιτέρω έρευνα με έμπειρους μέντορες καθώς αναπτύσσει τα περιεχόμενα του MOOC.

H έρευνα στα πλαίσια του έργου έχει οδηγήσει στην δημιουργία του Πλαισίου Δεξιοτήτων (competency framework) και ενός συννεφόλεξου που συνοψίζει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται.

Τα περιεχόμενα του MOOC έχουν ετοιμαστεί και το επόμενο βήμα είναι να ενταχθούν στην πλατφόρμα MOODLE. Μόλις " ανεβεί" το υλικό, θα είναι διαθέσιμο για σχολιασμό και ανατροφοδότηση από οργανισμούς που ασχολούνται με το Mentoring και μέντορες με πολυετή εμπειρία. Μια σειρά δράσεων ενημέρωσης θα λάβει χώρα έως και το καλοκαίρι του 2021, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουμε εάν αυτά θα γίνουν με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά. Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η έρευνα που διεξήχθει σχετικά με το Mentoring και οι σχετικές βέλτιστες πρακτικές χρησιμοποιήθηκαν επίσης για να αναπτυχθεί ένα έγγραφο στρατηγικής που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Με βάση την ιδέα του MentorNet Cafe, αναπτύσσεται μια ηλεκτρονική εφαρμογή για να υποστηρίξει τη δημιουργία ενός δικτύου mentoring.