Spotkania upowszechniające rezultaty projektu mentorNET, zorganizowane we wszystkich krajach partnerskich projektu

All mentorNET outputs

Na koniec realizacji projektu mentorNET zespół projektowy zorganizował wydarzenia upowszechniające we wszystkich krajach partnerskich projektu. Miały one na celu zaprezentowanie ostatecznych rezultatów projektu europejskiej publiczności, składającej się przede wszystkim z migrantów, początkujących i doświadczonych mentorów, a także przedstawicieli organizacji mentorskich oraz społeczności lokalnych.

Wydarzenia te odbyły się w różnych formach, zarówno "twarzą w twarz", jak i online. Składały się na nie: międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt, zorganizowana w Berlinie (Niemcy) w dniu 15.09.2021 r. oraz spotkania krajowe: w Polsce, w Wielkiej Brytanii, na Cyprze,  w Niemczech oraz we Włoszech. W wydarzeniach mentorNET wzięło udział około 100 uczestników z całej UE, wywodzących się z różnych środowisk i organizacji.

Konferencja w Berlinie, odbyła się w Refugio Centre, dobrze funkcjonującym schronieniu dla migrantów.

Konferencja podsumowująca została zorganizowana w Berlinie (zamiast w Londynie), gdyż w momencie kiedy trzeba było podjąć decyzję o jej lokalizacji, nie było jasne, czy Wielka Brytania będzie dostępna dla uczestników z zagranicy ze względu na ograniczenia w podróżowaniu związane z Covid-19.