Δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες του έργου

All mentorNET outputs

Η ομάδα του έργου πραγματοποίησε συναντήσεις και παρουσιάσεις σε όλες τις χώρες μέλη του έργου για να αναδείξει τα ολοκληρωμένα παραδοτέα και αποτελέσματα του έργου στο Εύρωπαϊκό κοινό αποτελούμενο απο μετανάστες, ενεργούς μέντορες, πιθανούς μέντορες, οργανισμούς και τοπικές κοινότητες.  Κάποιες απο τις παρουσιάσεις έλαβαν χώρα διαδικτυακά και κάποιες δια ζώσης.  

Η παρουσίαση για το κοινό της Κύπρου, έλαβε χώρα στις 25/9/2021 με μεγάλη προσέλευση και θετική ανταπόκριση.  Το τελικό συνέδριο πραγατοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 15/9/2021 στους χώρους του Refugio Centre.  H απόφαση για την πραγματοποίηση του συνεδρίου στην Γερμανία αντί για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, λήφθηκε λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που αντιμετώπιζε το ΗΒ και της αβεβαιτότητας σχετικά με την ημερομηνία άρσης τους.