Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (MOOC) MentorΝΕΤ Γίνετε ένας επιττυχημένος μέντορας μεταναστών

Mooc

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα MentorNET  "Γίνετε ένας επιτυχημένος μέντορας μεταναστών" είναι ένα online πρόγραμμα σχετικά με το mentoring.  Χωρίζεται σε 2 ενότητες: η 1η ενότητα αφορα τις γενικές αρχές του mentoring  (καθοδήγησης) και η 2η αφορά συγκεκριμένα την καθοδήγηση μεταναστών.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να καθοδηγήσουν μετανάστες και να τους βοηθήσουν στην ενσωμάτωση τους στην κοινωνία της χώρας που έχουν επιλέξει. Το πρόγραμμα είναι εύκολο στην παρακολούθηση , με πλήρες εκπαιδευτικό υλικό, σχετικά βίντεο και πληθώρα αναστοχαστικών δραστηριοτήτων.